Audyt sytuacji komunikacyjnej marki.

Dobór typu działań w zależności od potrzeb (brief). Analiza zachowań konsumentów i pozycji rynkowej marki. Badania ilościowe (CATI, CAWI), jakościowe (FGI), ankiety (ftf, internet.). Wirtualna etnografia oraz analiza buzz w sieci. Audyt wydatków medialnych. Analiza inwestycji w komunikację medialną marek konkurencyjnych oraz ich strategii komunikacyjnych. Mapy marek.

Opracowanie strategii.

Analiza wyników badań, Pozycjonowanie, insajty o największym potencjale sprzedażowym, strategia komunikacji. Briefy: kreatywny i medialny, opracowanie dobrych praktyk i zasad działania w mediach społecznościowych.

Planowanie i zakup mediów, kontrola działań.

Koordynacja procesów, wybór najbardziej optymalnych kanałów dotarcia, zaplanowanie i zakup mediów, raportowanie, dbałość o brand relevance wszystkich działań, ocena ofert, monitoring reaktywny, raporty post-campaign, wnioski na przyszłość.

proces działania

 

 

You must be logged in to post a comment.